BitUp LLC

zhodnocujte svoje finančné prostriedky


Investovanie do kryptomien

Kryptomeny sú digitálne peniaze s množstvom výhod oproti klasickým ,,FIAT´´ peniazom. Transakcie sú rýchle, lacné a bezpečné.

Viac info

Investovanie do ICO projektov

Projekty Initial Coin Offering (ICO) ukrývajú v sebe potenciál veľkého zisku z akceptáciou rizika.

Viac info

Investičná stratégia

Conservative Crypto Fund Aggressive Crypto Fund
Charekteristika:
Conservative Crypto Fund je hedžový fond. Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí očakávajú stabilné nadštandardné zhodnotenie.
Charekteristika:
Aggressive Crypto Fund je hedžový fond. Fond je určený pre klientov, ktorí očakávajú najvyššie možné zhodnotenie s akceptáciou zvýšenej volatility.
Investičná stratégia:
Obchody sa realizujú primárne na najvýznamnejších kryptomenách a ročne sa zobchoduje spravidla menší počet obchodov. Otvorené pozície sú držané týždne, prípadne až mesiace.
Investičná stratégia:
Obchody sa realizujú takmer na všetkých kryptomenách. Prioritne sú volené volatilné a rýchlo pohybujúce sa trhy. Tento fond má nastavený agresívnejší risk management a money management.

Základné údaje
Správca fondu BITUP LLC
Krajina registrácie Spojené štáty americké
Investičné zameranie Kryptomenový hedžový fond
Minimálna investícia 5000 USD, alebo ekvivalent v EUR
Maximálna investícia 1 000 000 USD, alebo ekvivalent v EUR
Vstupné poplatky 0%
Výstupné poplatky 0%
Správcovské poplatky 0%
Výnosy Percentuálny podiel zo zisku
Špeciálna garancia Áno